Pár pravidiel a spoločne to zvládneme

NOSIŤ RÚŠKO NIE JE HANBA
Používajme ochranné rúška bez ohľadu na to, či máme príznaky ochorenia alebo nie – aj podomácky vyrobené rúško je lepšie ako žiadne, prenášačom vírusu môžeme byť aj bez jeho symptómov.

NEZHROMAŽĎUJME SA 
Dôsledne dodržiavajme zákaz zhromažďovania, nenavštevujme sa a vyhýbajme sa exponovaným miestam – len minimalizovanie vzájomných kontaktov udrží šírenie vírusu pod kontrolou. Dňom 16.3.2020 primátorka mesta vydala nariadenie zákazu zhromažďovania sa na verejných priestranstvách viac ako 4 osobám.

DODRŽIAVAJME HYGIENU 
Dbajme na dodržiavanie zverejnených hygienických opatrení – dôkladne si umývajme ruky vodou a mydlom, používajme dezinfekciu na báze alkoholu, často vetrajme a čistime povrchy v domácnosti – čistota je cesta ako vírus likvidovať.

NEVYŤAŽUJME LEKÁROV 
Ambulancie lekárov navštevujme len v prípade krajnej núdze, informujme sa predtým telefonicky, či je váš stav natoľko vážny, že vyžaduje osobnú návštevu – neohrozujme zdravie lekárov a sestier, ak sa vírusom nakazia, nebude sa mať kto postarať o pacientov.

POMÔŽME STARŠÍM SPOLUOBČANOM 
Spýtajme sa našich susedov, či nepotrebujú napríklad pomôcť s nákupom. Pri tom celom samozrejme nezabúdajme na dodržiavanie vzdialenosti aspoň 1 meter.

AKTUÁLNE INFO 
Týkajúce sa nášho mesta nájdete tu: https://www.sliac.sk/download_file_f.php?id=1302514